Skólaliði óskast til starfa í Kirkjubæjarskóla

Laus störf skólaliða við Kirkjubæjarskóla - School assistants neede 

Skólaliði tekur þátt í uppeldisstarfi og öðrum störfum sem fram fara innan skólans. Megin áhersla er lögð á velferð og vellíðan nemenda. Auk frímínútnagæslu og gangvörslu sér skólaliði um að halda húsnæði og skólalóð hreinni. Möguleiki er á að hluti þrifa sé unnin utan skólatíma.

Menntun og hæfniskröfur

  • Kostur að hafa lokið námi sem skólaliði, en ekki skilyrði
  • Hafa reynslu af störfum með börnum
  • Færni í samskiptum, lipurð, sveigjanleika og jákvæðni.
  • Skipulögð vinnubrögð og stundvísi.
  • Flekklaus starfsferill og hreint sakavottorð

Þarf að geta hafið störf sem fyrst en eigi síðar en 15.ágúst nk.

Launkjör fara eftir samningum Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir skal senda á netfangið skolastjori@klaustur.is. Með umsókn skal fylgja ferilskrá, uppl. um meðmælendur og nýtt sakavottorð ( ekki eldra en 30 daga ).

English version:

The school assistant participates in educational work and other work that takes place within the school. The main focus is on the well-being of students. Besides working with children during recess and as a hall monitor school assistant takes care of keeping the building and school grounds clean.

Education and qualification requirements:

  • Advantage of having completed studies as school team member but not necessary.
  • Have experience working with children
  • Communication skills, agility, flexibility and positivity.
  • An unblemished career and a clean criminal record

Has to be able to start as soon as possible, no later than August 15th.

Wages depend on the contract of the Union of Icelandic municipalities and the relevant trade union. Applications should be sent to the email address skolastjori@klaustur.is. The application must include a CV, references and a criminal record certificate no older than 30 days. For more information call 865-7440 between 10 am and 11 am Monday-Friday.

Skólastjóri Kirkjubæjarskóla á Síðu

Katrín Gunnarsdóttir