Félags- og skólaþjónusta

Félagsþjónusta Rangárvalla- og vestur Skaftafellssýslu veitir einstaklingum og fjölskyldum fjölbreytta þjónustu svo sem félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu, stuðningsþjónustu og stuðning vegna húsnæðisvanda. Félagsleg ráðgjöf felur annars vegar í sér upplýsingagjöf og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og hins vegar stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda.

Félagsþjónustan veitir þjónustu til íbúa sem búsettir eru í Ásahrepp, Rangárþingi ytra, Rangárþingi eystra, Mýrdalshreppi og Skaftárhreppi.

Skrifstofan er staðsett á Hellu en starfsmenn veita íbúum í Mýrdalshreppi og Skaftárhreppi þjónustu í heimabyggð sé þess óskað.

Hægt er að hafa samband við félagsþjónustuna í síma 487 8125 eða á felagsmal@felagsmal.is.

Neyðartilvik skal tilkynna í síma 112

Heimilisfang: Suðurlandsvegur 1, Hellu. 

Allar nánari upplýsingar eru á  vefur.felagsmal.is

Skólaþjónusta í Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu er með aðsetur á Hvolsvelli og Hellu. Þar starfa kennsluráðgjafar grunnskóla og leikskóla, sálfræðingur og talmeinafræðingur. Verksvið skólaþjónustunnar er að veita sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. Þjónustan annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsemi skóla og starfsfólks þeirra. Að byggðasamlaginu standa auk Skaftárhrepps; Mýrdalshreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra og Mýrdalshreppur.

Skrifstofa skólaþjónustunnar er opin alla virka daga frá 8:00 - 16:00  

Netfang: skolamal (hja) skolamal.is     Sími: 487 8107

Heimilisfang: Ormsvöllur 1, Hvolsvelli 

Allar nánari upplýsingar má finna á vefur.skolamal.is

Sameiginlegur vefur fyrir félagsþjónustuna og skólaþjónustuna er: Félags og skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu