Stjórnarfoss

Stjórnarfoss is a small but picturesque waterfall next to an ancient site of the regional assembly, Kleifar. From Klaustur drive/walk Geirland Road F-203, 2 km. 


Stjórnarfoss er fallegur foss rétt við Kleifar þar sem var forn þingstaður við ána Stjórn. Stjórnarfoss er við Geirlandsveg F203, um 2 km frá Klaustri.