Viltu verða sveitarstjóri Skaftárhrepps

Skaftárhreppur óskar eftir að ráða sveitarstjóra. Leitað er að einstaklingi sem býr yfir framsækni, krafti og metnaði til að stýra starfsemi sveitarfélagsins og leiða áframhaldandi uppbyggingu þess.


Starfssvið sveitarstjóra:

 • Ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
 • Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins
 • Daglegur rekstur sveitarfélagsins og starfsmannamál
 • Undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og nefnda
 • Hagsmunagæsla og samskipti við íbúa, stofnanir, samtök og fyrirtæki
 • Leiða uppbyggingu og eflingu atvinnulífs á svæðinu
 • Vinna að stefnu og framtíðarsýn í málefnum sveitarfélagsins


Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Farsæl reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er æskileg
 • Þjónustulund og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 • Leiðtogahæfni, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð
 • Áhugi og reynsla á uppbyggingu og eflingu atvinnulífs
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti

Skaftárhreppur býr yfir fjölbreyttum tækifærum í leik og starfi fyrir fólk á öllum aldri. Í Skaftárhreppi er samfélagið fjölskylduvænt með um 650 íbúa, þar af 212 manns í þéttbýlinu á Kirkjubæjarklaustri. Þar má finna alla nauðsynlega þjónustu, s.s. verslun, heilsugæslustöð, hjúkrunar- og dvalarheimili, leikskóla, grunnskóla, bókasafn, kaffihús og íþróttamiðstöð með glæsilegu íþróttahúsi, sundlaug og tækjasal.

Veðurfar og náttúrufegurð í Skaftárhreppi er rómuð. Margar vinsælustu náttúruperlur Íslands eru í sveitarfélaginu, svo sem Fjaðrárgljúfur, Foss á Síðu og Lakagígar. Atvinnulífið er öflugt með fjölbreyttum möguleikum í landbúnaði, matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu. Skrifstofur sveitarstjórnar eru á á Kirkjubæjarstofu sem er metnaðarfullt þekkingarsetur á Kirkjubæjarklaustri Þar starfar fólk frá ýmsum stofnunum og þar er m.a. boðið upp á skrifstofuaðstöðu fyrir fólk sem vill stunda fjarvinnu. Þá hyggst Skaftárhreppur verða meðal fremstu sveitarfélaga landsins í innleiðingu á hringrásarhagkerfi í úrgangsmálum.

Frekari upplýsingar um sveitarfélagið má finna á www.klaustur.is

Einkunnarorð Skaftárhrepps er virðing, samstaða, jákvæðni og sjálfbærni.

Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og með henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Nánari upplýsingar um starfið veita Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.