Laust starf stuðningsfulltrúa við Kirkjubæjarskóla

Laust er 50% starf stuðningsfulltrúa við Kirkjubæjarskóla á Síðu, Kirkjubæjarklaustri, veturinn 2021-2022

Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum og/eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði nemenda, félagslega, námslega -og í daglegum athöfnum.

Menntun og hæfniskröfur

  • Æskilegt að hafa lokið námi sem stuðningsfulltrúi
  • Færni í samskiptum, lipurð, sveigjanleika og jákvæðni.
  • Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð og stundvísi.

Skv. grunnskólalögum nr.91/2008 er óheimilt er að ráða einstakling til starfa við grunnskóla sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga. Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá.

Laun skv. kjarasamningi SGS við sveitarfélög.

Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

Senda skal umsóknir til skólastjóra, Katrínar Gunnardóttur, á netfangið skolastjori@klaustur.is. Fyrirspurnir um starfið skal einnig senda á sama netfang.