Ársreikningur 2015
Ársreikningur 2013
Ársreikningur 2012
Ársreikningur 2011
Ársreikningur 2010
Ársreikningur 2009
Ársreikningur 2008
Ársreikningur 2007
Ársreikningur 2006
Ársskýrsla 2005

Ársreikningur Skaftárhrepps fyrir árið 2005, undirritaður án athugasemda af endurskoðanda og skoðunarmönnum, var til fyrri umræðu á fundi sveitarstjórnar 27. mars sl. og þá vísað til síðari umræðu..........

Ársskýrsla 2004

Ársreikningur Skaftárhrepps er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar félagsmálaráðuneytisins um reikningsskil sveitarfélaga.

Ársskýrsla 2003

Við höfum endurskoðað ársreikning Skaftárhrepps fyrir árið 2003. Ársreikningurinn hefur að geyma ársreikning fyrir A hlutastarfsemi sveitarfélagsins og samantekinn ársreikning fyrir A og B hluta. Hann greinist í rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlitum sjóðstreymi og skýringar nr. 1 - 39. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum sveitarfélagsins og á ábyrgð þeirra ísamræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.

Ársskýrsla 2002

Ársreikningur Skaftárhrepps er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar félagsmálaráðuneytisins um reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskilaaðferðum og þeim breytingum sem...

Ársskýrsla 2001

Eftirfarandi er ársskýrsla Skaftárhrepps fyrir árið 2001, sem innifelur ársreikning sveitarfélagsins auk þess að gerð er grein fyrir því helsta í starfseminni á árinu. Fram koma lykiltölur úr fyrri ársreikningum og gerð grein fyrir helstu framtíðaráformum eins og þau birtast í fyrirliggjandi 3ja á...

Ársskýrsla 2000

Í eftirfarandi ársskýrslu Skaftárhrepps fyrir árið 2000 er leitast við að gera sem gleggsta grein fyrir starfsemi sveitarfélagsins á árinu. Auk ársreiknings fyrir árið 2000 eru birtar lykiltölur úr fyrri ársreikningum og gerð grein fyrir helstu framtíðaráformum...